Våra lösningar

Safeflow levererar lösningar anpassade för just era specifika krav och önskemål. Vårat viktigaste motto är att leverera "rätt" typ av lösning baserat på era verksamhetsbehov. Att t.ex. överinvestera kan innebära en för hög skyddskostnad i förhållande till eventuella skadekostnaden, medans att underinvestera kan innebära stor skadekostnad vid en eventuell incident.

Lösningarna bygger på robusta och ledande teknologier som tillsammans skräddarsys och implementeras enligt leverantörernas Best-Practices. Vi vill att ni som kund ska känna er trygga med oss och därför kan ni som kund känna er trygga med att få seniora konsulter som är certifierade inom respektive områden och enligt våra leverantörers högt satta krav. Att våra konsulter är certifierade är för oss en självklarhet, men ni som kund kan även vara trygga med att få hjälp av våra seniora konsulter med lång praktisk erfarenheter kring
området.

Vi levererar lösningar inom följande områden:

  • Serverinfrastruktur
  • Datalagring
  • Virtualisering
  • Backup / Restore
  • Högtillgänglighet och katastrofsäkerhet
  • Microsoft Infrastruktur

Primärlagringslösningar (SAN, NAS, DAS)

Kraven på primärlagringen har ökat markant genom åren. Mycket pga. virtualisering och konsolideringstrenderna som pågått. En driftstörning på primärlagringen kan innebära en enorm påverkan och stora kostnader för verksamheten. Därför har Safeflow valt att jobba med leverantörer vars tekniska plattform ger kunderna möjlighet till en väldigt hög tillgänglighet och 24/7 operationell hantering.

Arkiveringslösningar

Fler och fler verksamheter har problem med att hantera datatillväxter. Epost och annan ostrukturerat data växer kraftigt och skapar problem som ökade lagringskostnader och längre backup och återställningstider. Fler verksamheter idag har legala krav på sig att lagra information över tid samt ha detta spårbart. Safeflow är "Archiving and eDiscovery" specialistpartner hos Symantec och har en lång erfarenhet kring dessa lösningar.

Backuplösningar 

Kraven på snabbare backup och återställningstider gör att fler kunder väljer att använda disk för backuplagring.  Idag finns det tekniska lösningar som gör möjlighet att lagra stora mängder backupdata på disk. Genom såkallad dedupliceringsteknik kan lagringen av backupdata ske på ett väldigt effektivt sätt. Även om man kan lagra stora datamängder på disk med dagens teknik så lämpar sig ofta inte dessa lösningar för långtidslagring idag. Där behovet eller kravet finns,  så levererar vi ofta en hybridlösning baserad på disk och bandteknologi.

© Copyright www.safeflow.se